Chi tiết tin

A+ | A | A-

Chiều ngày 05/6/2014 tại Hội trường UBND xã Bình Quý, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Người đăng: Admin Bình Quý Ngày đăng: 7:55 | 02/06 Lượt xem: 387

Chiều ngày 05/6/2014 tại Hội trường UBND xã Bình Quý, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014. Tiếp đó hội nghị được nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại diện các thôn, trường học nêu lên các vấn đề cần được quan tâm, triển khai trong thời gian tới.

          Sáu tháng đầu năm 2014, phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục được thực hiện sâu rộng trên địa bàn xã, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo phong trào của phường đã phát huy sức mạnh tổng hợp, lồng ghép các nội dung của cuộc vận động vào phong trào trong các chương trình, kế hoạch của địa phương, tập trung vào những nội dung, mục tiêu chủ yếu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Cụ thể đầu năm 2014 có 3.470/3.470 hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa với tỷ lệ 100%. 08 thôn đăng ký thôn đạt danh hiệu văn hóa, các tộc đăng ký tọc văn hóa; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời, các vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ năm trước. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế được thực hiện tốt và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, các quỹ vân động thu đạt tỉ lệ cao. Tỷ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi đạt 100%. Chương trình khám và chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng, uống vacxin, uống vitamin. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được nhân dân tích cực hưởng ứng. Ngoài ra còn có nhiều phong trào được triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cho phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” còn một số khó khăn, tồn tại như: Cán bộ phong trào đều kiêm nhiệm, không có phụ cấp, không có kinh phí hoạt động cho phong trào.

          Kết thúc Hội nghị,

Đ/c Nguyễn Quý Ngọc – P.Bí thư Đảng Ủy, chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng thời nêu lên những giải pháp cần phải thực hiện để đạt được kết quả cao trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại địa phương. Đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện. Đề nghị trong thời gian tới, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào vào các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và thực hiện, coi trọng chất lượng, hiệu quả của phong trào.

Tác giả: Trung Hòa

Các tin mới hơn:

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi thế nào ?


Liên Kết Web